REGUAMIN REZERWACJI & ZAPŁATY ZA POBYT

§ 1.

Rezerwacje w Willi Lala są dokonywane w następujący sposób:

1/ mailowo ze strony www.willalala.pl
2/ mailowo ze stron branżowych ( np. nocowanie.pl i inne)
3/ telefonicznie pod nr tel. 604 944 854 lub 18 262 22 98
4/ bezpośrednio ze strony www.willalala.pl przez portal rezerwacyjny HOTRES
5/ bezpośrednio z portali sprzedażowych (np. booking.com itp.)

 

§ 2.

Rezerwacja odbywa się zawsze z wpłatą zadatku lub całej należności na konto portalu rezerwacyjnego, Willi Lala lub przez podanie danych karty kredytowej celem ściągnięcia należności przez ośrodek. Kwota zadatku jest ustalana indywidualnie dla każdej rezerwacji - zależnie od długości oraz wartości rezerwacji i może wynosić od 20-100% ceny pobytu. Nie przyjmujemy rezerwacji bez w/w wpłaty, wyjątek mogą stanowić jedynie nasi stali klienci, którzy goszczą u nas wielokrotnie od lat.

& 3.

Podczas rezerwacji klient musi podać następujące dane :
Nazwisko i imię,
Nr telefonu ,
Adres mailowy,
Dane karty kredytowej (jeśli rezerwacja ma być opłacana kartą).

§ 4.

Tylko terminowa wpłata zadatku lub należności gwarantuje zmianę statusu rezerwacji ze wstępnej na ostateczną oraz faktyczne zatrzymanie rezerwowanego pokoju dla klienta. W przypadku opóźnionej wpłaty możliwa jest zmiana warunków pobytu (np. na inny pokój), jeśli została w to miejsce przyjęta już inna rezerwacja.

§ 5.

Ostateczne rozliczenie kosztów pobytu w Willi Lala następuje w ciągu 24h od zakwaterowania w pokoju. Klient otrzymuje rozliczenie z odliczoną kwotą zadatku oraz paragon fiskalny lub na życzenie FV. Osoby przebywające na terenie Szczawnicy są zobowiązane do uiszczenia w ośrodku opłaty uzdrowiskowej na rzecz Gminy Szczawnica w kwocie 3 zł/ os/ dobę, która jest dokumentowana odpowiednim drukiem z kwitariusza.

§ 6.

Informacje w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że Willa Lala w maju 2018 roku wdrożyła procedury związane z RODO – szczegóły znajdują się w linku RODO.