Rezerwat „Biała Woda” utworzono w 1963 r. w dolinie potoku Biała Woda celu ochrony krajobrazu, roślin wapieniolubnych oraz oryginalne elementy przyrody nieożywionej – takie jak Bazaltowa Skałka o nietypowej barwie, Czerwona Skałka (inaczej zwana Sfinksem) o osobliwym kształcie czy Smolegowa Skałka o kształcie przypominającym grzbiet dinozaura. W rezerwacie możemy napotkać się też ze śladami po kulturze wysiedlonych w ramach akcji „Wisła” Łemków, takimi jak pozostałości po gospodarstwach czy przydrożne drewniane krzyże z wyciętą z blachy postacią Jezusa.

Wejście do rezerwatu znajduje się w Jaworkach – drogę do samego celu może ułatwić przejażdżka szczawnicką „ciuchcią” kursującą kilka razy dziennie z Placu Dietla.

Tryb podróży: